Edebi

Edebi Eserlerin Tercümesi

Edebî eserler çevirisi, çaba ve odak gerektiren en zor tercüme şeklidir. Şiirleri, öyküleri, romanları, oyunları ve makaleleri çevirmek, çoğu kez farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu sepeble tercümanla bire bir iletişimde olarak amaçlanan anlamı gerçekten anlamak ve çeviriye yansıtmak gerekir.

Diğer dillerden çevrilmiş eserleri okuduğumuzda, bazen yadırgadığımız cümle kalıpları, açıklamalar veya üslup farklılıkları görebiliriz. Kimi zaman ise, kaynak metnin orijinal stilini zayıflatan çeviriler görürüz ve bu, okuma deneyimini veya amaçlanan anlamı bozabilir.

Her iki dilde de iyi seviyede bilgiye sahip olmak, edebi eserlerin çevirisinde başarılı olmak için yeterli değildir; tercümanların gelenek, görenek, dini inanç, kültür konularında da geniş bilgiye sahip olmaları gerekir; böylece okuyuculara mesajı daha doğru bir şekilde yansıtabilirler. Aksi takdirde edebi çeviri iyi bir çeviri olmayacaktır.

Gerektiğinde, nüansların kaybolmaması için çevirmen olmasa da aynı alanda bir uzmanın yapılan çeviriyi kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapması sağlanabilir.