Hukuki

Noter Onaylı Tercüme

Noter onaylı tercüme; resmi belgelerin noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesini ve yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noterlik tarafından onaylanması sürecini kapsar. Noter onayının gerekliliğine, evrakların teslim edileceği kurumlar karar verir.

Tercüme ofisimiz, bütün resmi dillerde noter yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Noter Onayında Gerekli Belgeler

Dokümanlar, tercüme edilen evrakların tasdiki için orijinal belge ile birlikte yeminli tercüman tarafından notere sunulmalıdır. Noter, belge üzerinde incelemesini yaptıktan sonra evrak onaylanır.

Noter tasdikli çeviri hizmetleri konusunda proje koordinatörümüzden detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Apostil Tasdikli Tercüme

Belge çevirileri basit gibi gözükse de genellikle resmi işlemlerde kullanılan metinlerden oluştuğu için dikkat gerektirir. Bu tür belgelerin tercümelerinde yapılan küçük bir hata bile, potansiyel ciddi ve maliyetli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, çeviri gerektiren belgenin türüne ve içeriğine dikkat etmek ve tüm ayrıntıları açıkça yansıtmak hayati öneme sahiptir. Tercüme ofisimiz, uzman, deneyimli ve yeminli / sertifikalı tercümanlar aracılığıyla Apostil Onaylama Çevirilerinizde tüm belgeleriniz için kaliteli, eksiksiz ve doğru çeviri hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca, belgenizin çevirisini mümkün olan en kısa sürede sunarken, gerektiğinde yüksek bir gizlilik ve güvenlik sağlamaktadır.

Hukuki Tercüme

Hukuk dili, anadilde bile anlaşılması güç terimler içermesi ve sonuçları itibariyle de kritik önem taşımaktadır, bu nedenle bazı güçlükleri ve sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Bu yüzden istenmeyen sonuçlar ve vahim hatalarla karşılaşmamanız için nitelikli çevirmenlerimizle hukuki çeviri ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm ortağınızız.

Dünyanın her yerinden internet aracılığıyla ulaşabileceğiniz gibi, Türkiye ve İngiltere ofislerimizle de sizlere hizmet vermekteyiz.

Hukuki tercüme hizmetlerimiz:

İdari şartnamelerin tercümesi
İddianameler tercümesi
Mahkeme belgeleri tercümesi
Beyannameler tercümesi
AB yasal müktesebatı tercümesi
Yabancı ve yerli mevzuat tercümesi
Yabancı yargı kararları tercümesi

Taahhüt belgesi tercümesi
Yasa ve yönetmelikler tercümesi
Dava dosyaları tercümesi
Dava dilekçeleri tercümesi
Vekâletnameler tercümesi
Patent işlemleri tercümesi

Kira sözleşmesi tercümesi
İmza sirküleri tercümesi
Vergilendirme ve gümrük tutanakları tercümesi
İşlem belgeleri tercümesi
Sözleşme ve antlaşmalar tercümesi
Sanık ve tanık ifadeleri tercümesi